Dr. İlhami PEKTAŞ

Dr. İlhami PEKTAŞ

EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ ÜRETİMDİR

Üretim, Teknoloji ve Ar-Ge Türkiye’nin geleceği açısından hayati önem taşıyor. Eğer ARGE ve katma değeri yüksek ürünler üretilemezse, sadece ithalata dayalı tedarik cari açıkları büyütür. ARGE ve yüksek teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürün üretilmeden istenilen hedeflere asla ulaşılamaz.

Bir ülkenin bağımsızlığının temel şartlarının başında, ekonomik alandaki gücü gelmektedir. Ekonominin lokomotifi ise yerli ve milli markaya dayanan imalat sanayidir. Uluslararası alanda söz sahibi olma ve hâkim ülke konumunda olmak için öncelikle üretim ve ARGE yapmak ve markalaşmak gerekir.

Bilinmelidir ki; bir ülke kendi tasarımını, katma değeri yüksek rekabet edebilir markalı ürünlerini çıkaramadıkça dünya ekonomisinde söz sahibi olması asla mümkün değildir.

Başkalarının tasarladığını üretmek bir ülkeye güç kazandırmaz. Bu nedenle kendi mühendislerimizin yaptığı, tasarımı, lisans ve IP hakları kendimizin olan milli markalı ürünlerimizi geliştirmeliyiz. Yabancıların ürettiği ithal ürünler yada yabancı lisans altında üretilen ürünlerle kalkınmamızı sürdüremeyiz. Kendi mühendislerimize, girişimcilerimize ve üreticilerimize güvenmeli, onları desteklemeli ve dünya ekonomisinde rekabet edebilir milli markalar çıkarmalıyız.

Önceki ve Sonraki Yazılar