Kararın 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler Haberleri