Mehmed Sıddık ALADAĞ

Mehmed Sıddık ALADAĞ

ŞARAP İÇMEK VE İÇİRMEK,ŞARAPLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE İÇKİ SATMAK.

Şarap İçmek ve İçirmek , Şarapla İlgili Çalışmalar Yapmak ve İçki Satmak
" Resûlullah ( s.a.v. ) , şarap ile ilgili on şahsa ; üzü mü sikana , sıktırana , içene , taşıyana , kendisi için taşıtı lan kimseye , sakisine ( garsonuna ) , satıcısına , bedelini ( kazancını ) yiyene , satın alana , kendisi için satın alınana lanet etti .

Sarhoşluk veren içeceklerin tamamı dinimizce ya saklanmış bulunmaktadır . Sarhoşluk veren maddelerin insan sağlığını tehdit ve tahrip etmedeki tesiri , izaha hacet bırakmayacak derecede açıktır .

Aklı ve vücudu tahrip ederek insanları tedrici ola rak cinnete sevk eden,cinayetlere ve dengesizliklere sürükleyen içki,ferdi ve toplumu zararlara uğrattığı için , müskiratla ilgili her iş lanetlenmiş bulunmaktadır.Zira içen olmazsa içiren olmayacak,sıktıran olmazsa üzümü ezip sıkan bulunmayacak,satın alan olmazsa bayiliğini yapan çıkmayacak,taşıtan olmazsa hamallığını yapan bulunmayacaktır.

Bu gibi çalışmaları yapanlar,birbirine destek ol makta ve kolektif suç işleme alışkanlığını ortaya çıkar maktadır.

İslam'da menfaat temini,mutlak manada bir kazanç anlayışına dayanmaktadır.Zararları def etmek , menfaat celbinden önce dikkate alınacak,bu ölçüye ters düşen bir kazanca taraftar olunmayacaktır.star İçkinin haramlığını bildiren ayet - i kerimede,"On dan sakınınız ki, felah bulasınız.37 buyrulması,çok dikkat çekicidir.

Yasaklanan husus, sadece içmek olsaydı,Onu içmeyiniz ki kurtuluşa erişesiniz."buyurulurdu. Müskiratla ilgili çalışmanın her safhasından çekinmek,felaha vesile kılınmıştır.

Cezaevlerinde yatan mahkumların birçoğu,akıl hastanelerinde tedavi gören hastaların ekserisi,içki müptelası ve uyuşturucu maddelerin tiryakileri olmaktadır.Gün geçtikçe artan bu gibi haller,içkinin ve onun la ilgili işlerin ve kişilerin lanetlenmesindeki hikmeti açık ve seçik olarak ortaya koymaktadır.

Kalbinde iman,kafasında irfan bulunan akıllı müminler,gerek nefsini,gerekse neslini Allah'ın rahme tinden uzaklaştıracak şarap ve benzeri sekir ( sarhoşluk ) verici mayileri eline almamalı,evine sokmamalı,satmamalı, kazancını yemeye heveslenmemeli ve onunla alakalı her davranıştan son derece uzak durmalıdır . İmam Malik , İmam Şafii , İmam Muhammed ve Fukaha - i Medine , sarhoşluk veren her içkinin " hamr " 37.

tabirine dahil olduğunu ifade etmektedirler . Ebu Hanife ile İmam Ebu Yüsuf , çiy üzüm suyundan imal edilen içkide " hamr " ismini kullanmakta ve içki ile alakalı mevzuyu bu istikamette tahlil ve tetkike tâbi tutmakta dırlar . İçtihadlar arasında görülen bu fark , neticeye de ğil , teferruata ve tatbik edilecek hükümlere yansımakta dır .

Birinci gruba dahil müctehidler , nokta - i hareket olarak , " sekr'i almışlar ; İmam Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf , içkinin imal edildiği hammaddeden hareket ede rek meseleyi tahlil etmişlerdir . Biz , önce İmam Malik ve Imam Şafii'nin görüşlerini ele alıp delillerini tetkike çalı şalım , daha sonra İmam Ebu Hanife'ye göre meseleyi gözden geçirelim .

Abdullah bin Ömer ( r.a. ) tarafından rivayet olunan bir hadis - i şerifte " Her sekir veren ( içki ) , hamrdır ve her hamr da haramdır . " 938 buyrulmaktadır . b ) Númân bin Beşir'in ( r.a. ) rivayet ettiği hadis - i şerifte , “ Muhakkak buğdaydan ( imal edilmiş ) bir hamr vardır , arpadan ( mamul ) bir hamr vardır , kuru üzüm den yapılmış bir hamr vardır , kuru hurmadan yapılmış bir hamr vardır , baldan yapılmış bir hamr da vardır . " 39 buyrulmaktadır .

c ) Enes bin Mâlik'in ( r.a. ) şöyle dediği rivayet olunmaktadır : " Ben ( içkinin haram kılındığı gün ) , Ebu Ubeyde'ye , ( üvey babam ) Ebu Talha'ya ve Übey bin Ka'b'a kızarmaya başlamış40 yaş hurmadan ve kuru hurmadan imal edilmiş içkinin sakiliğini yapmaktaydım .

( Bu sırada ) onların yanına bir kişi geldi ve : " Hamr ( şa rap ) haram kılındı . " dedi . Bunun üzerine Ebu Talha , " Ya Enes ! Kalk da onları dök . " dedi . Ben de hemen kalkıp onları ( içkileri ) döktüm . " 4¹ d ) İbn - i Abbas'tan ( r.a. ) rivayet olunan bir hadis - i şerifte : " Aklı örtücü her içki hamrdır , sekir veren her ( içecek ) şey de haramdır."42 buyrulmaktadır . )

Müminlerin Annesi Hz . Âişe'den ( r.a. ) rivayet olunan bir hadis - i nebevide : " Sekir veren her içki ha ramdır . " 43 buyrulmaktadır . quloy st İmam Ebu Hanife , İmam Ebu Yûsuf , “ Yaş üzü mün çiy haldeki suyu , kabarcıklar çıkararak kaynama safhasına geldiği ve iyice şiddetlenip köpüğünü attığı zaman , hamr ( şarap ) olmuştur. demektedirler .

Bunlar , çiy üzüm suyundan imal edilen içkide kullanılan " hamr " ismi hakikat ; diğer maddelerden yapılan içki lerde mecazdır , demektedirler .

Zamanımızda üzüm şırasından imal edilip şarap , şampanya , konyak , rom adı verilen içkiler ile , üzüm şırasından damıtmak suretiyle yapılıp da " rakı " adı veri len içkiler , Kur'an'da haram kılinmiş bulunmaktadır . Azı ve çoğu ( hatta damlası bile ) haramdır .

Üzüm şırasından imal edilmiş olmayan içkiler , bu iki imama göre , " hamr " mefhumuna dahil olmadığı için , haram oluşlanı kıyas yoluyladır . Şöyle ki : İçki hususunda ha ramlığın illeti " sekir " ( sarhoşluk vermek , aklı gidermek ) olduğuna göre , bu illet hangi içecekte varsa o haramdır . İçtihadlar arasında görülen bu farklılık sebebiyle , Imam Ebu Hanife'ye göre , yaş üzümün suyundan yapı lan içkilerden birini içen kimseye , ister çok , isterse az içmiş olsun , " had " cezası tatbik olunur .

Diğer madde lerden yapılmış içkilerde , sarhoş olmadıkça , " had " la zim gelmez , ancak tazir yoluyla tecziye cihetine gidilir .

Hamr , alışveriş malı olmadığı için , onun temlik ve temellükü , alınıp satılması haramdır . Hz . Peygamber ( s.a.v. ) , bir hadis - i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır : " Onu ( şarabı ) içmeyi haram kılan ( Cenab - 1 Hak ) ; onun satışını da kazancını yemeyi de haram kılmıştır . " Bir topluluk , Ibn - i Abbas'a ( r.a. ) şarap alıp sat maktan sual açmışlar . O da kendilerine : " Sizler müslü man misiniz ? " diye sormuş .

Onlar " Evet . " deyince , o şöyle konuşmuş : " Şu muhakkaktır ki , şarap satmak , onu satın almak ve şarap ( adı verilen meşrubat ) ticareti yapmak iyi olmaz ( ve bu davranışlar Müslümanlara yakışmaz ) 44
Şarap , kan ve idrar gibi necâset - i galizadır ( pislik tir ) . Bir damlası bir kuyuya damlasa kuyunun suyunu tamamen boşaltmak gerekir .

Bu mümkün olmadığı tak dirde ikiyüz kova su çekmedikçe kuyu temiz olmaz . Ne içmekte kullanılabilir , ne de temizlik ve abdestte fayda lanılabilir .

45 İçkinin haramlığını bildiren ayet - i kerimede ¹5 şa raptan bahsedilirken , " Şeytanın işinden olan bir mur dardır .

diye bahis olunması , onun pisliğini tescil eden ve sırf şer ( kötülük ) olduğunu tespit eden ilahi bir beyan olmaktadır . Ondan tiksinmeye ve kaçınmaya bundan başka delil aramak gerekmez kanaatindeyiz .

36 Tuhfetü'l - Ahvezi , c . 4 , s . 516-517
37 Sûre - i Mâide , 90
38 Müslim , c . 6 , s . 101
39 İbn - i Mâce , c . 2 , s . 1121
40 Kızarmaya başlamış yaş hurmaya " fadih - i zehv " denilmekte ve hadisin metninde bu isimle geçmektedir .
41 Buhâri , c . 6 , s . 242
42 Ebû Dâvud , c.3 , s . 327
43 Müslim , c . 6 , s . 99

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.